1)Może mi ktoś to rozwiązać????
a) 0.3kW=.......K
b) 300mA=.......A
c) 2kΩ=.......Ω
d)1kWh-........J
e) fala mechaniczne o częstotliwość 20Hz ma długość.........?

2)Rozwiąż zadania:
a)Ile potrzeba ciepła aby 2l wody o temperaturze 25 stopni Celcjusza podgrzać do wrzenia
b)Jak długo grzałka o mocy 2kW będzie podgrzewać 2l wody o temperaturze 25 stopni Celcjusza do wrzenia

Jeżeli chodzi o to drugie zadanie to poprosiła bym na tej zasadzie:
Dane: Szukane:
.......... ............
Rozwiązanie:
...............Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-06-10T22:47:01+02:00
A) 0.3kW=300W .......K - co to jest K ???
b) 300mA= 0,3 A
c) 2kΩ= 2000 Ω
d)1kWh= 1000 W *3600 s=3600000 Ws=3600000 J

e) fala mechaniczne o częstotliwość f=20Hz ma długość 17m ?
aby obliczyć długość fali, należy znać prędkość rozchodzenia się fali w
danym ośrodku, dla powietrza: v= 340 m/s
długość fali lamda λ=v/f=340/20=17m.

2)Rozwiąż zadania:
a)Ile potrzeba ciepła aby 2l wody o temperaturze 25 stopni Celcjusza
podgrzać do wrzenia ?
dane:
dw=1000 kg/m³ gęstość wody
V= 2l=2dm³=0,002 m³
t1=25 C
t2=1000 C
cww=4190 J/kg K ciepło właściwe wody
szukane:
Q=?

rozw:
Q=m*cww*(t2-t1)
Q=d*V*cww*(t2-t1)
Q=1000*0,002*4190*(100-25)
Q=8380*75
Q=628500 J
Q=628,5 kJ

b)Jak długo grzałka o mocy 2kW będzie podgrzewać 2l wody o temperaturze 25
stopni Celcjusza do wrzenia
dane:
P=2kW=2000 W
szukane:
t=?

w punkcie a) zostało obliczone potrzebne ciepło, Q=628500 J
obliczam czas potrzebny do ogrzana
P=Q/t -> t=Q/p
t=628500/2000
t=314,25s
t≈5 min 14s
4 5 4