Zad.2. a)Podkresl nazwy produktow destylacji frakcjonowanej ropy naftowej:
smar,gips,wapno gaszone, antracyt,koks,benzyna,amoniak,gaz rafineryjny,wapien,gaz ziemny,nafta,smoła pogazowa,muzut,kwas solny,asfalt.

b) podkresl nazwy produktow pirogenizacji wegla kamiennego:
olej napedowy,anhydryt,woda pogazowa,kwarc,koks,torf,gaz rafineryjny,wapien,kreda,antracyt,gaz swietlny,asfalt,nafta,smola pogazowa.

c) wegiel kamienny jest zanieczyszczony siarka. Jakie produkty reakcji spalania wegla kamiennego dostaja sie do atmosfery? Napisz odpowiednie rownania reakcji.

1

Odpowiedzi

2009-06-10T18:35:46+02:00
Nazwy produktow destylacji frakcjonowanej ropy ,benzyna,amoniak,gaz rafineryjny,gaz ziemny,nafta,smoła pogazowa kwas solny,
b nazwy produktow pirogenizacji wegla kamiennego:,anhydryt,kwarc,koks,torf,wapien,kreda,antracyt,gaz swietlny,asfalt,,smola pogazowa.

1 3 1