Proszę o przetłumaczenie poniższego tekstu:
Cross Bones
An orthodox Jew is found shot dead in Montreal, the mutilated body is barely recognisable. Extreme heat has accelerated decomposition, and made it virtually impossible to determine the bullet trajectory. But just as forensic anthropologist Dr Temperance Brennan is attempting to make sense of the fracture patterning, a mysterious stranger slips her a photograph of a skeleton, assuring her it holds the key to the victim's death. The trail of clues leads all the way to the Holy Land where, together with detective Andrew Ryan, Tempe makes a startling discovery - but the further Tempe probes into the identity of the ancient skeleton, the more she seems to be putting herself in danger.

1

Odpowiedzi

2009-06-10T18:59:20+02:00
Ortodoksyjny żyd jest znalezionym strzałem zmarły w Montrealu, okaleczone ciało jest skąpo rozpoznawalne. Wyjątkowe gorąco przyspieszyło rozkład, i uczynić to praktycznie niemożliwe decydować o trajektorii postrzałowej. Ale właśnie jako sądowy antropolog Dr Temperance Brennan próbuje zrozumieć złamanie ozdabiając wzorem, tajemniczy nieznajomy wsuwa jej zdjęcie szkielet, zapewniając ją, że to przechowuje klucz do śmierci ofiary. Szlak tropów prowadzi aż do Ziemi Świętej gdzie, razem z oficerem z wydziału dochodzeniowo-śledczego Andrzej Ryan, Tempe robi zaskakujący wynalazek - ale dalszy Tempe wnika w tożsamość starożytnego szkielet, im ona wydaje się narazić na niebezpieczeństwo siebie.