Piłka spada swobodnie z wysokości h1= 5m. Jak długo trwać będzie ruch piłki i jaką szybkość będzie miała ona w chwili uderzenia o ziemię? Dla uproszczenia obliczeń przyjmij g= 10m/s^ ( metrów na sekunde kwadrat ). Wykonaj takie same obliczenia dla wysokości spadania równej h2= 45m.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T13:23:47+01:00
H (droga) - 5m
g (przyciąganie ziemskie) - 10m/s^2 (10 metrów na sekundę do kwadratu)
V (prędkość, a nie "szybkość" :D ) - ?
t (czas) - ?

g = a (przyspieszenie)
a = 10m/s^2
h = s (droga)
s = 5m

s = (a*t^2)/2 {przyspieszenie razy czas do kwadratu (w liczniku) przez dwa (w mianowniku)} - wzór na drogę
a więc t = pierw.(2s/a) {pierwiastek z czas razy dwa (w liczniku) przez przyspieszenie (w mianowniku)}
zatem t = pierw.(10m/10m/s^) = 1s (jedna sekunda) czyli ruch piłki będzie trwać jedną sekundę
a = V/t {przyspieszenie równa się prędkość (w liczniku) przez czas (w mianowniku)
więc V = a * t
V = 10m/s^2 * 1s = 10m/s (prędkość wynosi dziesięć metrów na sekundę)

P.S. Gdyby co, to licznik to to u góry w ułamku, a mianownik to to na dole. Gdybyś miał(a) jakieś pytania - pisz i pytaj ("Kto pyta nie błądzi").
36 2 36