1)Turysta w ciągu 3 dni 684 km. Pierwszego dnia przejechał 2 razy więcej niż drugiego, a w trzecim dniu o 40% mniej niż w drugim. Zapisz odpowiednie równanie i oblicz, ile kilometrów przejechał w każdym dniu.

2)Janek ma 5 razy więcej znaczków od Tomka. Gdyby dał Tomkowi 18 swoich znaczków to Tomek miałby nie mniej znaczków niż Janek. Oblicz, za pomocą nierówności, ile znaczków może co najwyżej mieć Tomek.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:27:09+01:00
X- trasa przejechana II dnia
2x- trasa przejechana I dnia
x-0,4x=0,6x - trasa przejechana III dnia

sumujemy wszystkie trasy

2x+x+0,6x=684
3,6x=684
x=190

drugiego dnia przejechał 190 km

2x= 2*190=380 km - trasa przejechana I dnia
0,6x=0,6*190=114 km - trasa przejechana III dnia

2)
18×5=90 90÷2=45
90-36=54
54÷2=27
2009-12-06T13:40:03+01:00
648=2x+x+(x-40%x)
648=3x+(x-2\5x) I *5
3420=15x+(5x-2x)
3420=15x+3x
18x=3420 I :18
x=190

2 dnia przejechał 190km 1 dnia 380km 3 dnia 114km
2009-12-06T13:51:27+01:00
1)x-ilość km przejechanych 2 dnia
2x-ilosc km przejechanych 1 dnia
x-40%x-ilosc km przejechanych 3 dnia
x+2x+x-40%x=684 - łącznie

x+2x+x-40%x=684
4x-(2/5)x=684
(18/5)x=684 /*5/18
x=190
2x=380
x-40%x=190-(2/5)*190=190-76=114
1 dnia 380 km
2 dnia 190 km
3 dnia 114 km

2)x-ilosc znaczkow Tomka
5x-ilosc znaczkow Jank
5x-18>x+18
5x-x>18+18
4x>36 /:4
x>9