Odpowiedzi

2009-06-12T17:32:32+02:00
Zad. 1

E= Eк + Eр
Eк= 1
__ * m * V²
2
Eр= 1
__ * k * x ²
2

E= 1 1
__ * m * v² + ___ * k * x²
2 2

zad 2
Nie wiem.
zad 3
Samolot znajduje się zawsze w polu grawitacyjnym na Ziemi lub w jej pobliżu. W przypadku samolotu mamy do czynienia z ruchem skrzydeł względem powietrza. Skrzydło nacina powietrze pod takim kątem, że przy jego dolnej powierzchni powietrze płynie wolniej i zagęszcza się oraz tam ciśnienie jest większe niż przy powierzchni górnej. Większe ciśnienie na spodzie skrzydła niż na jego wierzchu jest równoważne wypadkowej sile skierowanej do góry, działającej na całą powierzchnię skrzydła. Jeśli samolot ma się wznieść w górę prz starcie, to siła nośna, skierowana w górę, musi mieć wartość przewyższającą wartość siły grawitacyjnej. Kiedy samolot osiągnie już pułap, na którym następuje przelot, to siły: grawitacyjna i nośna równoważą się. Wtedy samolot utrzymuje się na stałej wysokości. Podczas lądowania siła nośna ustępuje nieco swoją wartością sile grawitacyjnej i następuje kontrolowany ruch samolotu w dół, w kierunku lotniska.