1. Obwód prostokąta jest równy 108cm.Oblicz jego pole ,wiedząc żejeden bok jest 3,5 razy dłuższy od drugiego boku.

2.Suma długości przekątnych rombu jest równa 60dm. Oblicz pole rombu, wiedząc, że jedna przekątna jest połową drugiej.

Napisz wszystkie obliczenia!!

Z góry bardzo dziękuję! :-)

3

Odpowiedzi

2009-12-06T13:40:12+01:00
1.)

2a + 2b= 108
a=3,5b

2*3,5b + 2b=108
a=3,5b

7b + 2b=108
a=3,5b

9b=108/ :9
a=3,5b

b=12
a= 3,5 * 12

b=12
a=42

P=a*b
P= 12 * 42
P= 504 cm2

2.)

suma długości przekątnych rombu jest rowna 60dm.oblicz pole rombu,wiedząc,że jedna przekatna jest połowa drugiej.
e,f - przekątne
e+f=60dm
e=1/2f
czyli gdy wstawisz do pierwszego masz:
1/2f+f=60
3/2f=60
f=60:3/2
f=60*2/3
f=40dm
e=20dm
P=1/2 ef
P=1/2 *20*40
P=400dm²

pozdrawiam .^^ :)
2009-12-06T13:43:32+01:00
Zad.1
L=108cm
a=3,5b
b=b

2a+2b=108
2*3,5b+b=108
7b=108
b=ok.15
a=52,5

P=15*52,5=787,5

zad.2
2.Suma długości przekątnych rombu jest równa 60dm. Oblicz pole rombu, wiedząc, że jedna przekątna jest połową drugiej.

e=0,5 f
f=f


60=1,5f
f=40
e=20

P=40*20:2=400dm2 (decymetrów kwadratowych)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:43:46+01:00
1.

x - bok krótszy

3,5 x - bok dłuższy

2 x + 2 * 3,5 x = 108 cm

9 x = 108 cm //:9

x = 12

Długości boków to 12 cm i 42 cm (bo 3,5 * 12 cm = 42 cm)

Liczymy pole:

42 cm * 12 cm = 504 cm²

2.

x - krótsza przekątna

2 x - dłuższa przekątna

x + 2 x = 60 dm

3 x = 60 dm

x = 20 cm

Czyli długości przekątnych to 20 dm i 40 dm (bo 2 * 20 dm = 40 dm)

Liczymy pole:

(20 dm * 40 dm) / 2 = 400 dm²

Pozdro))

1 5 1