Przetłumacz:
1.Maja sympatia ma duże niebieskie oczy, brazowe włosy, Jest wysoki i przystojny.
2.Jak wyglada twoja sympatia?
3.Ja preferuje wygodny, sportowy styl ubierania.
4.Jakie sa twoje ulubione ubiory?
5.Uawzam, ze ten strój nie jest odpowiedni na gale teatralną, musisz wygladac elegancko, a ten stroj jestnormalny, i na dodatek w kolorze rózowym
6.Nie moge sie z toba zgodzić, ze moj styl ubieranie jest staromodny.
7.na lotnisku miałam rozpoznac osobe której nigdy nie widziałąm, mialam ja rozpoznac po rodych, kreocych włosach i białm płaszczu.
8.czy twoim zdaniem, cechy osobowosci wpływaja na sposób w jaki sie ubieramy?
9.moim zdaniem najwiekszy wpływ na suksces zyciowy mają : odwaga, wiara w siebie, pewność siebie i wytrwałosc.
10.Z jaka osoba chciłbyc dzilec pokoj?
11.moi znajomi byli zaskoczeni zmina mojej fryzury, było zaskoczeni, ale bardzo im sie spodobał moja fryzura.
12.Spotkanie, było bardzo miłe, ludzie sa przyjaźni i życzliwi, jestem zadowolona i mile zaskoczona
13.jak sie czułas na spotkaniu z swoim ulubionym aktorem?
14.Nie lubie wspólpracowac z ludzmi którzy są fałszywi , nieuczciwi, i niecierpliwi.

3

Odpowiedzi

2009-12-06T13:49:49+01:00
1.mája girlfriend has a big blue eyes, brown hair, is tall and handsome.
2.How looks like your girlfriend?
3.Ja prefers comfortable, sporty style of dress.
4. What are your favorite clothes?
5. I think this outfit is not suitable for theatrical galas, you look like elegant, and this stroj jestnormalny, and in addition in pink
6. I can not agree with thee, with my style of dressing is outdated.
7.na airport I had to recognize the person I have never seen, I had her tell just rodych, kreocych hair and białm coat.
8. if you think personality traits affect the way we dress?
9. I think the biggest impact suksces spouse have: courage, self-confidence, self-confidence and perseverance.
10. With what a person chciłbyc dzilec room?
11. my friends were surprised Zmina my hair, was surprised, but much they liked my haircut.
12. Meeting, was very nice, people are friendly and benevolent, I am pleased and pleasantly surprised
13. how you felt at the meeting with your favorite actor?
14. Do not I like to collaborate with people who are false, dishonest, and impatient.

;)
2009-12-06T14:02:43+01:00
1. My boyfriend has got big blue eyes and brown hair. He is tall and handsome.
2. What is your boyfriend look like?
3. I prefere comfortable, sports wearing style.
4. What are your favourite colours?
5. I think, that this gear isn't good on theater's heraldry, you have to look elegant, but this gear is normal and pink.
6. I can't agree with you that my fashion style is old-fashioned.
7. On the airport I had to recognised somebody, but I have never seen this person before, I had to recognised this person that she had got red, curly hair and white overcoat.
11. My friends were very suprised my new haircut but they really like it.
12. The meeting was really nice , people are friendly and kindly, I am glad and pleasantly suprised.
13. How do you feel on a meeting with your favourite actor?
14. I don't like work with false, dishonest and impatient people.

Szczerze mówiać i nikogo nie obrażając w odpowiedzi "martusia7" jest wiele błędów.
2009-12-06T14:04:49+01:00
1. My boyfriend has big blue eyes and brown hair. He is tall and handsome.
2. What does he look like?
3. I prefer casual style.
4. What are your favourite colours?
5. I think this dress is not good for formal event, you must look elegant and this dress is very casual and pink!
6. I can’t agree with you that my clothes are old-fashioned.
7. On the airport I had to find person who I have never seen before, I had to recognize her for ginger curly hair.
8. Do you think that our features might to our style?
9. I think the most impact for life success has: courage, self-confidence and perseverance.
10. With who do you want to share your room?
11. My friends were surprised about my New haircut, but they liked it.
12. The meeting was very nice, people were friendly and kind. I’m very pleasantly surprised
13. How did you feel on meeting with your favourite actor?
14. I don’t like to cooperate with dishonest and impatient people.