Odpowiedzi

2009-12-06T14:11:44+01:00
1. Święto Dziękczynienia
W USA Święto Dziękczynienia to najważniejsze święto religijne obok Bożego Narodzenia. W ostatni czwartek listopada tradycyjnie spożywa się uroczystą kolację w gronie rodziny i przyjaciół. Na stole króluje pieczony indyk, podawany z przystawką z żurawin i słodkimi ziemniakami. Tego dnia Amerykanie potrafią zjeść 46 milionów indyków.

Thanksgiving
In the USA, Thanksgiving is the most important religious festival next to Christmas. Last Thursday in November traditionally eaten dinner with family and friends. On the table reigns roast turkey, served with a snap of cranberries and sweet potatoes. On that day, Americans can eat 46 million turkeys.


2. Dzień Niepodległości
W Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych odbywają się liczne koncerty, parady i festyny. Tradycją są również przemówienia o tematyce patriotycznej wygłaszane przez polityków i urzędników państwowych. Natomiast po zmierzchu mają miejsce huczne pokazy sztucznych ogni.

Independence Day
On Independence Day in the United States hosts numerous concerts, parades and festivities. Tradition is also a patriotic speech spewed by politicians and government officials. However, after dusk take place boisterous fireworks displays.


3.Boże narodzenie
Święta w USA trwają tylko jeden dzień – rozpoczynają się i kończą 25 grudnia. Wigilia i post nie są tam znane, a drugi dzień Bożego Narodzenia jest normalnym dniem pracy. Najbardziej odczuwa się to na ulicach miast i w sklepach, gdzie pełno jest sztucznego śniegu, św. Mikołajów, sań zaprzężonych w renifery i grających z głośników kolęd. Ludzi ogarnia szał kupowania gwiazdkowych prezentów – najpierw wykupują co się da, a po świętach oddają z powrotem. Tradycja nakazuje otwierać prezenty w wieczór Bożego Narodzenia, ale już po skromnym śniadaniu, zazwyczaj u dzieci zwycięża ciekawość i niespodzianki zostają rozpakowane. Oczywiście obowiązkowo jest choinka, stroiki na drzwiach i tradycyjny pieczony indyk.


Christmas
Holidays in the USA last only one day - begin and end 25 December. Christmas and post there are not known, and the second day of Christmas is a normal working day. Most felt that on the streets and shops, which are abuzz with artificial snow, St. Santa Claus, sleigh drawn by reindeer and Christmas carols playing over the loudspeakers. People buying frenzy sweeps star gifts first - buy what you can, after the holidays and give back. Tradition dictates open gifts on Christmas night, but after a modest breakfast, usually in children, the curiosity and surprise wins are unpacked. Of course, the obligatory Christmas tree decorations on the doors and a traditional roast turkey.
1 5 1