Kilka ćwiczeń z historii.

zad 1. Przeczytaj fragement wiersza Władysława Broniewskiego pt.:"Cześć i dynamit". Od słów: "...Idą faszyści. Wiodą natarcie marokańskimi batalionami..." do słów: "...abyś nie była, jak przed wiekami, znowu królewska, księża i pańska". Następnie odpowiedz na 4 pytania.

I. Do jakiego wdarzenia nawiązuje Broniweski w swoim wierszu?

II. Jak wyglądała pomoc udzielona Hiszpanii przez partie komunistyczne z całego świata, czyli ,,czerwień epublik"?

III. Kto stał na czele faszystów oraz dowodził ,,marokańskimi batalionami"?

IV. Kiedy upadł broniony przez republików Madryt?


zad 2. Uzupełjnij.
Hitlerowskie niemcy łamały postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące ...................................... . W 1936 r. władze III Rzeszy nakazały ........................... Nadrenii, a w marcu 1938 r. doszło do ............................ Austrii. We wrześniu 1938r. odbyła się konferencja w ................................... . Podczas niej, rządy zachodnich mocarstw zgodziły się na ...................................... części Czechosłowacji do Niemiec. W marcy 1939 r. III Rzesza zajeła pozostałe terytoria ........................................ . Na terenie ...................................... powstało państwo od niej zależne. Polityka mocarstw, polegająca na ............................... wobec żądń Niemiec, nazywana jest appeasementem.

zad 3. Obok podanych wydarzeń zapisz odpowiednie daty. nastepnie uporządkuj je chronologicznie, wpisując obok cyfry.

*podpisanie paktu antykominternowskiego przez Niemcy i japonię
* podbój Abisynii przez Włochy
*powstanie republiki tureckiej
*powsanie paktu Osizad 4.
Obok nazw krajów wypisz najważniejsze wydarzenia, jakie miały w nich miejsce w okresie międzywojennym.

1. Turcja..........................................................................
2. Abisynia........................................................................
3. Indie............................................................................
4. Mandżuria......................................................................
5. Chiny............................................................................zad 5. Jaką metodę walki o niepodległość Indii wybrał Mahatma Gandhi?zad 6. Dopasuj odpowiednie daty do odpowiednich wydarzeń:

*Początek woojny domowej w Hiczpanii,
*Przejęcie władzy w niemczech przez Hitlera,
*Krach na giełdzie w Nowym Jorku,
*Konferencja w Monachium,
*Wprowadzenie NEP-u w Rosji radzieckiej

1933 r., 1929r., 1921r., 1936r., 1938r.,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:31:54+01:00
Zad 6. Dopasuj odpowiednie daty do odpowiednich wydarzeń:

*Początek woojny domowej w Hiczpanii, 1936r.
*Przejęcie władzy w niemczech przez Hitlera, 1933 r
*Krach na giełdzie w Nowym Jorku, 1929r
*Konferencja w Monachium, , 1938r.,
*Wprowadzenie NEP-u w Rosji radzieckiej1921r.,

zad 3. Obok podanych wydarzeń zapisz odpowiednie daty. nastepnie uporządkuj je chronologicznie, wpisując obok cyfry.

3. podpisanie paktu antykominternowskiego przez Niemcy i Japonię 25.11. 1936
2. podbój Abisynii przez Włochy 1933
1. powstanie republiki tureckiej 1923
4. powstanie paktu Osi 1940


zad 2. Uzupełjnij.
Hitlerowskie niemcy łamały postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące ROZBROJENIA WOJSK . W 1936 r. władze III Rzeszy nakazały zdemilitaryzowanie Nadrenii, a w marcu 1938 r. doszło do integracji Austrii. We wrześniu 1938r. odbyła się konferencja w Monachium. Podczas niej, rządy zachodnich mocarstw zgodziły się na ...................................... części Czechosłowacji do Niemiec. W marcy 1939 r. III Rzesza zajeła pozostałe terytoria POLSKI. Na terenie Mandżukuo powstało państwo od niej zależne. Polityka mocarstw, polegająca na ustępstwach wobec żądń Niemiec, nazywana jest appeasementem.
8 3 8