Odpowiedzi

2009-12-06T14:04:53+01:00
"Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.
Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.
Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. (…)
Dni powszednie od dnia 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego."

Kalendarz Rzymski, 39-42.
Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi.
I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, II i III (zwana także Gaudete) przywołuje postać św. Jana Chrzciciela, bezpośredniego poprzednika Jezusa. Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi - Matki Boga.
W czasie Adwentu przypada jedna uroczystość - 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

List Metropolity Krakowskiego na Adwent 2005
Charakter tego okresu
Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

Jan Paweł II
Adwent ma podwójne zadanie: ma nie tylko przygotować wiernych na uroczystość Bożego Narodzenia, ale powinien mieć również wydźwięk eschatologiczny i skłaniać wiernych do wybiegania myślę w przyszłość, kiedy Syn Boży, uwielbiony, przyjdzie po raz drugi… Dlatego też adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Encyklopedia Katolicka tom I, s. 113
Przewodnicy adwentowi:
Maryja Niepokalana - Msze św. roratnie
prorok Izajasz
św. Jan Chrzciciel
św. Mikołaj
Symbole adwentowe:
światło (lampion)
wieniec adwentowy (cztery świece)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:07:39+01:00
Wymownym symbolem Adwentu jest wieniec i świeca adwentowa. Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa "Światłości Świata". Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas doprowadzić stopniowe do prawdziwego "Światła" wschodzącego w Boże Narodzenie.