Znajdź liczbę odwrotną do liczby y wiedząc, że :
a) y= 2⅖ + ⅗ - (-½ - 3/10)
b) y= ⅚ + 9/10 × 10
c) y= (-4/7) ÷ (-1 i 5/7)
d) y= (-1) - (-5/14) ÷ (-2½)

Znajdź liczbę przeciwną do liczby x wiedząc, że:
e) x= (-18) ÷ 9/13 × 4/39
f) x= 1⅕ ÷ (-2⅘)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:14:55+01:00
Witaj:)
Znajdź liczbę odwrotną do liczby y wiedząc, że :
a) y= 2⅖ + ⅗ - (-½ - 3/10)
y= 2 i 5/5 - ( -5/10-3/10)
y= 3 - (-8/10)
y= 3 + 8/10
y = 3 i 4/5
y = 19/5

liczba odwrotna do y to : 5/19

b) y= ⅚ + 9/10 × 10
y=5/6+9
y=9 i 5/6
y= 59/6
liczba odwrotna do y to : 6/59c) y= (-4/7) ÷ (-1 i 5/7)
y=(-4/7) : (-12/7)
y= -4/7 * -7/12
y= 1/3

liczba odwrotna do y to : 3


d) y= (-1) - (-5/14) ÷ (-2½)
y = -1+5/14 : -5/2
y= -9/14*-2/5
y= 9/35

liczba odwrotna do y to :35/9

Znajdź liczbę przeciwną do liczby x wiedząc, że:
e) x= (-18) ÷ 9/13 × 4/39
x=-18*13/9 * 4/39
x= -26*4/39
x=-8/3

liczba przeciwna to 8/3

f) x= 1⅕ ÷ (-2⅘)
x= 6/5:-14/5
x=6/5*-5/14
x=-3/7
liczba przeciwna to 3/7
2009-12-06T14:15:42+01:00
Znajdź liczbę odwrotną do liczby y wiedząc, że :
a)
y= 2⅖ + ⅗ - (-½ - 3/10)
y=24/10+6/10+5/10+3/10
y=38/10
liczbą odwrotną jest 10/38

b) y= ⅚ + 9/10 × 10
y= ⅚ + 9
y=59/6
liczbą odwrotną jest 6/59

c)
y= (-4/7) ÷ (-1 i 5/7)
y=(-4/7) ÷ (-12/7)
y=(-4/7) × (-7/12)
y=1/3
liczbą odwrotną jest 3

d)
y= (-1) - (-5/14) ÷ (-2½)
y=(-1) + 5/14 ÷ (-5/2)
y=(-1) + 5/14 × (-2/5)
y=-8/7
liczbą odwrotną jest -7/8

Znajdź liczbę przeciwną do liczby x wiedząc, że:
e)
x= (-18) ÷ 9/13 × 4/39
x=(-18) × 13/9 × 4/39
x=-8/3
liczbę przeciwną do liczby -8/3 jest 8/3

f)
x= 1⅕ ÷ (-2⅘)
x=6/5÷ (-14/5)
x=6/5 × (-5/14)
x=-3/7
liczbę przeciwną do liczby -3/7 jest 3/7