Liczba protonów i elektronów jest taka sama dla wszystkich atomów danego pierwiastka, ale atomy te mają się różnić liczbą neutronów w jądrze.
Posługując się słowem "jednakowe" lub "różne" uzupełnij następujące zapisy:
1. Atom Cu o masie atomowej 63u i atom Cu o masie atomowej 65u mają _________________ liczby neutronów.
2. Atom Si o masie atomowej 28u i Atom Si o masie atomowej 30u mają _________________ liczbę protonów.
3. Atom Fe o masie atomowej 58u i atom Ni o masie atomowej 58u mają ______________ liczny elektronów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:01:45+01:00
1. Atom Cu o masie atomowej 63 u i atom Cu o masie atomowej 65 u mają RÓŻNE liczby neutronów.

2. Atom Si o masie atomowej 28 u i Atom Si o masie atomowej 30u mają JEDNAKOWĄ liczbę protonów.

3. Atom Fe o masie atomowej 58 u i atom Ni o masie atomowej 58 u mają RÓŻNE liczby elektronów.

Pozdro))
1 5 1