Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:08:46+01:00
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.


Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują


I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
1 1 1
2009-12-06T14:14:47+01:00
Mt 5,38-48
38 Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko, ząb za ząb". 39 A ja wam mówię, aby nie występować przeciwko zepsuciu. Lecz jeśli ktoś ciebie uderzy w twój prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40 A kiedy ktoś chce się z tobą sądzić i zabrać twoją suknię, oddaj mu i płaszcz. 41 Jeśli ktoś przymusza cię do [przejścia] jednej mili, przejdź z nim dwie. 42 Daj proszącemu cię i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. 43 Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował bliźniego swojego, a wroga swojego będziesz nienawidził". 44 A ja wam mówię: miłujcie swoich wrogów i módlcie się za prześladujących was, 45 abyście się okazali synami waszego Ojca, który jest w niebie, gdyż On swojemu słońcu nakazuje wstawać nad zepsutych i dobrych i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, jaką będziecie mieć zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiać będziecie tylko swoich braci, cóż nadzwyczajnego uczynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Wy zatem będziecie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.

1 1 1
2009-12-06T14:28:13+01:00
" Każdy kto się gniewa na na swego brata podlega podlega sądowi. (...) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz że brat twój ma cos przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! "


" Słyszeliście że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego a nieprzyjceila swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych którzy was prześladują"


" Gdy brat Twój grzeszy ( przeciw Tobie) idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha uzyskasz swego brata... (...) Wszystko co zwiążecie na Ziemi będzie związane w niebie a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie".

" Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem a bliźniego swego jak siebie samego"
2 3 2