Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:15:01+01:00
Dane:
v0 = 15m/s
vk = 20m/s
Δv = 5m/s
F = 40N
t = 2min = 120s

Szukane:
m = ?

Wzór:
F = ma
m = F/a
a = Δv/t
m = Ft/Δv [N×s / m/s = kg×m/s² × s / m/s = kg]

Rozwiązanie:
m = 40×120/5
m = 960kg

Odpowiedź:
Masa tego ciała wynosi 960kg.
2009-12-06T14:14:48+01:00
Dane:
F= 40 N
t = 2 min = 120 s
V1 = 15 m/s
v2=20 m/s

Szukane:
m=?

F=m*a
m=F/a

a= delta v/t
a= 20m/s - 15 m/s /120 s
a=5m/s / 120 s = 0,04 m/s2

m=40N/0,04 m/s2
m=1000kg