1) Wyjaśnij JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ W ŻYCIU ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH WIATR I ZWIERZĘTA M.IN. PTAKI I SSAKI. podaj KILKA PRZYKŁADÓW ILUSTRUJĄCYCH SPOSOBY ROZSIEWANIA NASION ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH.

2)Uzupełnij zdania
nasienie jest to..........................
nasienie powstaje......................
nasienie pełni funkcję........................
owoc jest to.........................
owocnia jest to.........................
owocnia powstaje.....................
owocnia pełni funkcję......................

łagam o szybką pomoc wy bieram najlepsza odp :*****

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:59:23+01:00
..powstala z zalazka forma spoczynkowa rosliny przystosowana do rozsiewania sie.
..z zaplodnionego zalazka..
...ochronna zarodka przed niesprzyjajacymi warunkami zewnetrznymi.
...organ powstajacy z zalazni slupka i ewentualnie dna lupkowego.
...część owocu, która powstaje ze ściany zalążni
...z zalazni slupka i ewentualnie dna lupkowego
...ochronna otacza ona nasiona do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości.