Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:24:04+01:00
Witaj:)
Znajdź równanie prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez punkt A.
-3x+5y-1=0 A=(0,4)

najpierw przeksztalcmy wzor -3x+5y-1=0
5y=1+3x |:5
y = 3/5 x +1/5

aby proste były rownolegle wspolczynniki kierunkowe a musza byc sobie rowne.
Ogolna postac rownania liniowego to:
y=ax+b
stad u nas a=3/5

wystarczy obliczyc b. aby to zrobic nalezy podstawic wspolrzedne punkt A=(0,4) do rownania ogolnego y=ax+b

4=3/5 * 0 +b
4=b

mamy juz a i b wystarczy podstawic do wzoru
y = 3/5x+4
2009-12-06T14:26:29+01:00
-3x+5y-1=0
5y=3x+1
y=(3/5)x+1/5
y=a2+b
a1=a2
a2=3/5
y=(3/5)x+b
A(0,4)
4=(3/5)*0+b
b=4
y=(3/5)x+4 /*5
5y=3x+20
postac ogolna
5y-3x-20=0
2009-12-06T14:25:59+01:00
- 3 x + 5 y - 1 = 0
5 y = 3 x + 1
y = (3 / 5) x + (1 / 5)

Doprowadziliśmy wzorek do postaci y = a x + b

Prosta równoległa musi mieć takie samo a (współczynnik kierunkowy),

czyli podstawiamy punkt A do równania:

y = (3 / 5) x + b

4 = (3 / 5) * 0 + b

b = 4

Równanie prostej wygląda więc tak:

y = (3 / 5) x + 4

Pozdro))