Wykonany z żelaza sześcian o wymiarach 10cm×10cm×10cm pozostawiono na powietrzu.Po pewnym czasie pokrył się brązowym nalotem.Nalot starannie usunięto papierem ściernym,a sześcian zważono.Masa żelaznej kostki wynosiła 7865g.Oblicz ile gramów żelaza,z którego wykonano kostkę uległo korozji.
gęstość żelaza d=7,87g/cm3

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:34:03+01:00
V sześcianu = 10×10×10=1000(cm³)

Waga sześcianu= 1000cm³×7,87g/cm³= 7870g

Masa po ztarciu skorodowanego żelaza = 7865g

Waga skorodowanego żelaza= 7870g - 7865g= 5g

Odp. Skorodowało 5g żelaza.