Odpowiedzi

2009-12-06T14:43:05+01:00
Pytanie z biologii , więc nie chodzi tu raczej o chemiczne powstawanie?? :)

Węgiel jest paliwem kopalnym pochodzenia oczywiście ;) organicznego.
Powstawał w wyniku długich przekształceń tkanek roślinnych, tj. rozkładu przez mikroorganizmy w warunkach , gdzie był ograniczony dostęp tlenu oraz działała wysoka temperatura oraz wys. ciśnienie..

Do powstania węgla przyczyniły się też zmiany klimatyczne, jakie miały miejsce w permie. Wywołały one duże-masowe wymieranie roślinności.

Ważnym dla powstania węgla okresem był karbon. Charakteryzował się on ciepłym i bardzo wilgotnym klimatem. Tkanki roślin rosnących na podmokłych terenach po obumarciu poddawane były powolnym procesom fermentacji -bez udziału tlenu czyli beztlenowej. Przykryte warstwami osadów w warunkach coraz większej temperatury i ciśnienia przekształciły się powoli w węgiel.
Węgiel wyniósł się na powierzchnię Ziemi tj. bliżej powierzchni Ziemi w wyniku procesów górotwórczych.

40 4 40