Które przyporządkowanie jest funkcją?

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę przeciwną
b) Każdej liczbie całkowitej przyporządkowujemy reszte z dzielenie tej liczby przez 7
c)każdej liczbie dwucyfrowej przyporządkowujemy sume jej cyfr
d) Każdej liczbie dwucyfrowej przyporządkowujemy jej dzielniki
e)każdej sumie dwóch liczb jednocyfrowych przyporządkowujemy liczbę dwucyfrową zapisaną za pomocą tych samych cyfr co liczby jednocyfrowe
f)każdej liczbie całkowitej przyporządkowujemy wartość bezwzględną tej liczby

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:34:13+01:00
Funkcja to takie przyporządkowanie, gdy każdemu elementowi możemy przyporządkować TYLKO jeden element.

Funkcjami są więc przyporządkowania: a, b, c, f.

Pozdro))