Odpowiedzi

2009-12-06T14:36:32+01:00
WODY OCEANICZNECharakterystyka oceanów:*Spokojny- powierzchnia 178700tyś km,objętość 707100 tyś km,głębokość średnia 3957
- maksymalna 11034,zasolenie 34,9, temperatura 19,1*Atlantycki- powierzchnia 91700 tyś km,objętość 330100 tyś km,głębokość 3600-maksymalna 9129,zasolenia
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:40:42+01:00
Wody oceaniczne mają słonogorzki smak spowodowany zasoleniem. Są dwie teorie dotyczące zasolenia oceanów. Pierwsza zakłada, że zasolenie powstało już w czasie formowania się praatmosfery i praoceanów. Druga, że jest to wynik dostarczania soli do oceanów poprzez rzeki i wiatr z lądów, jak i np. przez wybuchy wulkanów.

Temperatura wód oceanicznych - tak jak zasolenie - zależy głównie od szerokości geograficznej i warunków lokalnych. Najwyższa temperatura wody występuje w strefie zwrotnikowej i może osiągać nawet powyżej 28 C, a maleje do -1 C zimą w Morzu Arktycznym. średnia roczna temperatura wód powierzchniowych w oceanach jest wyższa o ok 3 C od temperatury kontynentów i wynosi 17,4 C
1 5 1
2009-12-06T15:54:27+01:00
W wodach oceanicznych jest ogromne zasolenie oraz światło mniej przenika. wody są bardzo zimne.