Odpowiedzi

2009-06-14T13:11:03+02:00
A=(5,6) B=(8,-6)
|AB|=√(8-5)²+(-6-6)²=√(9+144)=√153=3√17

3x-5y+1=0 n: 5x+3y-2=0
patrz zalacznik
y>lub=x+1
y<-x+1
patrz zalacznik