Zad.1
Przez przewód o długości 12m, płynie prąd 0.3 Ampera. Jak zmienić długość drutu (l) aby popłynął prąd 0.9 Ampera?

Zad2.
Przewód o średnicy 1mm ma opór 6 Om. Jaka powinna być średnica drutu aby jego opór wynosił 24 Omy.

proszę o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T13:10:32+01:00
1. I=U/R aby zwiększyć prąd 3 razy należy opór zmniejszyć 3 razy
R=ρ*l/s opór jest wprost proporcjonalny do długości, czyli długość trzeba zmniejszyć 3 razy, l1=l/3=12/3=4m

2. R=ρ*l/s - opór jesr odwrotnie proporcjonalny do przekroju poprzecznego, chcąc zwiększyć opór 24/6=4 razy należy przekrój zmniejszyć cztery razy
s=π*r²=π*0,5²=0,25*π mm²
s1=s/4=0,25*π/4=0,0625*π mm²
r1=√(s1/π)
r1=√(0,0625*π/π)=0,25mm
d=0,5mm
przekrój zmniejszy sie 4 razy a średnica 2 razy