Zad1
Dwa różnoimienne ładunki elektryczne o wartości q= 1,8 *10⁻⁸ C każdy znajdują się w dwóch wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a=2m. Wyznaczyć natężenie pola elektrostatycznego w trzecim wierzchołku trójkąta.I rok studiów

1

Odpowiedzi

2009-06-14T12:50:11+02:00
Natezenie pola elektrostatycznego to stosunek sily do ladunku.
- jest wielkoscia wektorowa
K=F/q [F sila q ladunek probny]
-----------------------------
Prawo Coulomba
F=k*(q1q2)/r²
k=1/(4πε)
a=2cm=0,02m
Dane
q1=q2=1,8 *10⁻⁸ C
q- ładunek próbny [ dodatni]
|F1|=|F2|=k*(q1q)/a²
Nalezy obliczyc sile wypadkowa W
patrz zalacznik trojkat rownoboczny
|W|=|F1|=k*(q1q)/a²
K=W/q=k*q1/a²=k=1/(4πε)*1,8 *10⁻⁸ /2*10⁻⁴
1 5 1