Odpowiedzi

2009-12-06T15:03:10+01:00
Aleksy przez pragnienie oddania się Bogu zostawia swoich najbliższych - rodziców i żonę. W wierszu "Opowieść małżonki świętego Aleksego" Kazimiera Iłłakowiczówna opisuje ból i uczucie straty, jakie wywołało w niej odejście męża. Aleksy podąża droga do Boga, ale krzywdzi innych. Wyrzeczenia, jakie podejmuje w drodze do świętości dotyczą nie tylko jego samego. Rodzice doświadczają ogromnego bólu, gdy dowiadują się, że ich rodzony syn mieszkał 16 lat pod rodzinnym domem, przebrany za żebraka.
2 5 2