Zapisz za pomocom liczby algebraicznych
a) suma potrojonej liczby a i liczby b............
b) iloczyn sumy liczb x i y i ich różnicy..........
c) różnica liczby 5 i podwojonej liczby s ..........
d) iloraz sumy liczby z i r przez 100..........
e) suma kwadratów liczb a i b............
f) trzecia potęga różnicy liczby m i n.......
g) iloraz kwadratu liczby d przez sumę liczby d i liczby 5........
h) iloczyn kwadratu liczby a oraz sumy liczb a i b..........

2

Odpowiedzi

2009-12-06T15:06:48+01:00
A)3a+3b
b)(x+y)(x-y)=x²-xy+yx-y²
c)5-2s
d)z+r÷100
e)a²+b²
f)(m-n)³
g)d²÷d+5
h)a²×a+b
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T15:08:39+01:00
Nie jestem 100% pewna, ale wydaje mi sie, ze to ma wygladac nastepująco:

a) 3a +b
b) (x+y) razy (x-y)
c) 5 - 2s
d) (z+r) : 100
e) (a+b) do potegi 2
f) (m-n) do potegi 3
g) "d" do potegi 2 : (d+5)
h) "a" do potegi 2 razy (a+b)