Zad 1
zapisz w postaci wyrażeń
a) suma kwadratów liczb 1 1/2 i -5 2/5
b)liczba 7,75 powiększona o iloraz liczby 3,2 i -0,4
c)różnica liczb 12 2/3 i 8 1/4 powiększona o pierwiastek kwadratowy liczby2 1/2
d)podwojona suma sześcianu liczby 1/3 i kwadratu liczby 2/5
zad 2
Samolot pasażerski leci z prędkością 700 km/h. Jaką odległośc pokonuje w ciągu kwadransa?

2

Odpowiedzi

2009-12-06T15:17:52+01:00
Zad 1
zapisz w postaci wyrażeń
a) suma kwadratów liczb 1 1/2 i -5 2/5
(1 1/2)² + (-5 2/5) ²
b)liczba 7,75 powiększona o iloraz liczby 3,2 i -0,4
7,75 +3,2:( -0,4)
c)różnica liczb 12 2/3 i 8 1/4 powiększona o pierwiastek kwadratowy liczby2 1/2
(12 2/3 - 8 1/4)+(2 1/2)²

d)podwojona suma sześcianu liczby 1/3 i kwadratu liczby 2/5
2*[(1/3)³+( 2/5)²]
zad 2
Samolot pasażerski leci z prędkością 700 km/h. Jaką odległośc pokonuje w ciągu kwadransa?
700km--------60min
x(km)----------15min
x=700km*15min/60min
x=175km
Samolo pokonuje odległość 175km w ciągu kwadransa.
2009-12-06T15:17:54+01:00
Zadanie 2
60 min :4 =15 min
700km/h : 2 = 350km/0,5h
350km/0,5h:2 =175km/15 min
Lub
700km/h : 4 = 175km/15 min

Zad 1
a) (1 i ½)²+ (-5 i ⅖)²=
b) 7,75=(-32/0,4)=
c) 12 i 2/3-(8i1/4+pierwiastek z 2i12 kwadrat)=
d) 2(1/3)do trzeciej +(2/5)kwadrat=