pilne wybiore najlepszą prosze po angielsku i po polskuJesteś członkiem szkolnego koła języka angielskiego. Poproszono cię o przygotowanie ankiety mającej na celu znalezienie twórcy strony internetowej koła. Przeczytaj uważnie treść plakatu zamieszczonego na szkolnej tablicy ogłoszeń. Sporządź ankietę, w której zapytasz kandydata o:
• wiek i klasę, do której chodzi,
• jego umiejętności obsługi komputera i projektowania stron internetowych,
• jego zainteresowania językiem angielskim i krajami angielskiego obszaru językowego,
• motywację, którą się kierował, zgłaszając się do konkursu.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit stów. Oceniana jest umiejętność zwięztego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).
^iiimiimiiiniiniHiMiiiiiiiiiiiiiimniiiiiimiiiiiiiiiHJiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiin
The School English Club
If you ...
... love computers and the Internet
... know how to design websites
... arę interested in the English-speaking world,
complete our questionnaire and design the School's English Club's website! | Come to room 532 between 3 and 4 pm any day this week.
Contact:
telephone: 0-45 3736402
e-mail: [email protected]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T15:59:32+01:00
What is your name?
How old are you?
To which class you go?
Can you use a computer?
To what extent? 1. VERY WELL 2 WELL 3 LITTLE
Can you design web pages?
Do you have any experience in this?
What?
What you are interested in the English language?
Are you interested countries of the area of English?
What prompted you to report to the competition?

po polsku:
Jak sie nazywasz?
Ile masz lat?
Do której klasy chodzisz?
Czy potrafisz się posługiwać komputerem?
W jakim stopniu? 1. BARDZO DOBRZE 2. DOBRZE 3. MAŁO
Czy potrafisz projektować strony internetowe?
Czy masz w tym jakieś doświadczenie?
Jakie?
Co interesujesz się językiem angielskim?
Czy interesują Cie kraje obszaru angielskiego?
Co skłoniło Cie do zgłoszenia się do konkursu?