1.Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz:utleniacz,reduktor,utlenianie i redukcję.

a)tlenek srebra(I)+.............------>tlenek wodoru + srebro
b)tlenek żelaza(II) + wodór -------->.............+..............
c)tlenek manganu(IV) + ...............----------->............ + tlenek węgla(IV)

:>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T15:22:49+01:00


a)tlenek srebra(I)+wodór---->tlenek wodoru+srebro
tlenek srebra-utleniacz
wodór-reduktor
tlenek srebra--->srebro- redukcja
wodór---->tlenek wodoru-utlenianie

b)tlenek żelaza(II) + wodór---->Tlenek wodoru+żelazo
tlenek żelaza(II)-utleniacz
wodór-reduktor
tlenek żelaza(II)---->żelazo-redukcja
wodór---->tlenek wodoru-utlenianie

c)Tlenek manganu(IV)+węgiel----->mangan+tlenek węgla(IV)
Tlenek manganu-utleniacz
węgiel-reduktor
tlenek manganu--->mangan-redukcja
węgiel--->tlenek węgla---utlenianie


;))

31 4 31