1. Przeczytaj uwagi o rozmieszczeniu lądów na Ziemi.
- Lądy są rozmieszczone nierównomiernie, na półkuli pólnocnej zajmują 39 % a na półkuli południowej 19 % powierzchni,
- Kontynety są to wielkie bloki lądowe wraz z szelfem i leżącymi na nim wyspami; za kontynent uznaje się zawarty ląd o powierzchni większej niż 5 mln km²,
- Eurazję dzieli się na dwa kontynenty Europę i Azję, ze względu na zróżnicowanie fizyczno- geograficzne i inny rozwój historyczny i społeczny.
P.S Proszę by to zadanie było w załączniku.To zadanie jest w cw. od geografii dla klasy 1 gimnazjum 4 zad. na str. 56.

1

Odpowiedzi

2009-06-14T17:49:44+02:00