Wyznacz dziedzinę funkcji:
f(x)= 5 /x(do drugiej) + 6x + 9

Uwagi:
A tak robimy na lekcji tylko nie wiem właśnie jak zrobić powyższy przykład:
Proszę się trzymać rozpiski zadania jak ponizej i wykorzystac w wyzej w przykladzie.
np. f(x)= 3x - 6 / x(do drugiej) + 5
x (do drugiej) + 5 ≠ 0
x(do drugiej) ≠ - 5
Df = R \ {-1 ; 2}

P.S Ma wyjść Df= R\ {-3} tak mam w odpowiedzi.2

Odpowiedzi

2009-12-06T15:19:00+01:00
Nie wolno dzielić przez 0 więc mianownik musi być różny od zera

x²+6x+9≠0
najłatwiej jest zauważyć że jest to rozwinięty wzór skróconego mnożenia
(x+3)²≠0 a z tego możemy odczytać że x nie może być -3 D∈R\{-3}
2009-12-06T18:23:25+01:00
Jeśli funkcja zawiera mianownik to zawsze robisz ≠0

f(x)= 5 /(x² + 6x + 9)
x² + 6x + 9≠0
(x+3)²≠0
x≠-3
Df= R\ {-3}