Porosty to oraganizmy wskaźnikowe, które pomagają określić stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach plechy porostów (skorupiasta i krzaczkowata), a następnie określ, w jakim środowisku można spotkać te porosty. ("Puls życia" kl. 1 gimnazjum, ćw. str. 27 zad. 6)

Najbardziej chodzi mi o drugą część zadania... :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:31:55+01:00
Rysunek. 1
Plecha skorupiasta (przy korzeniach)

Rysynek. 2
Plecha krzaczkowata (przy drzewach)