Na pewnym egzaminie student za każde dobrze rozwiązane zadanie otrzymuje 5 punktów ,natomiast traci 3punkty za żle rozwiązane zadanie ,a za zadanie opuszczone - czyli takie które nie próbował rozwiązać -odejmuje mu się 1 punkt. Egzamin zostaje zaliczony , gdy student otrzyma co najmiej 60%wszyskich możliwych punktów do uzyskania .Czy student zdał egzamin ,jeśli wszyskich zadań było 25, a poprawnie rozwiązał 18,żle rozwiązał 5/18 tego ,co rozwiązał dobrze i nie zdążył rozwiązać reszty?

1

Odpowiedzi

2009-12-06T15:46:54+01:00
18*5=90
5*3=15
2*1=2
15+2=17
90-17=73
25*5=125
73:125*100%=58,4%
60%>58,4%

Uczeń z zadania nie zda
1 5 1