Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T15:53:19+01:00
Program ile_piec;

Var
a,i,licz:integer;

Begin
Writeln('Podaj 10 liczb oddzielając klawiszem ENTER: ');

licz:=0;
For i:=1 to 10 do
Begin
Readln(a);
if a=5 Then
Begin
licz:=licz+1;
End;
End;

if licz=0 Then
Writeln('W ciągu liczb podanych przez ciebie nie ma żadnych piątek')
Else
Writeln('W ciągu liczb podanych przez ciebie jest ',licz,' piątek');
Readln;

End.
1 5 1