Przetłumaczyć na polski, oraz streścić w jerzyku angielskim

WHAT DID THEY DO?
A boy was working on his parent's farm in America. He was fourteen. While he was working in a field, he had an idea for sending pictures through the air. He told his teacher about it and asked some businessmen for money. he took the money and opened a loboratory. In 1927 he showed the first working television system

The story begins in 1921. Philo Farnsworth, a poor 14 year old American boy, was helping his mother and father on the family farm in Idaho.

While he was working in one of the fields of potatoes, he suddenly had a fantastic idea. As he was looking at the lines of potatoes in the field, he realised that you could send pictures in simlar lines throught the air and then put them together again at the oher end.

Farnsworth was very excited and he ran to see his old high school Science teacher after work. He told his teacher about hid idea and after that started drawing pictures of his idea on the blackboard. His teacher was amazed!. Next he talked to some local businessmen and asked them to give him some money. Later he used the money to open a small laboratory in California

Finaly, in 1927, Farnsworth was the first person to show a working television system

dziękuje bardzo jeśli ktoś to zrobi.
proszę nie używać translatora

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:27:59+01:00
CO ONI ZROBILI?
Chłopiec pracował na gospodarstwie swoich rodziców w Ameryce. Miał czternaście lat. Gdy pracował w polu, zobaczył jakieś obrazy na niebie. Powiedział o tym swojemu nauczycielowi i poprosił biznesmenów o dotacje. Wziął pieniądze i otworzył laboratorium. W 1927 pokazał pierwszy system telewizyjny.

Historia zaczyna się w 1921. Philo Farnsworth, biedny 14 letni amerykański chłopiec, pomaga matce i ojcu na gospodarstwie rodzinnym w Idaho.

Podczas gdy pracował w jednym z pól ziemniaków, nagle wpadł na fantastyczny pomysł. Gdy patrzył na rzędy ziemniaków w terenie, zdał sobie sprawę, że można wysyłać obrazy w podobnych liniach w powietrze a następnie składać z powrotem na ich drugim krańcu.

Farnsworth był bardzo podniecony i pobiegł do starego liceum do nauczyciela przedmiotów ścisłych. Powiedział mu o odkryciu i zaczął rysować obrazy na tablicy. Nauczyciel był zdumiony!. Następnie rozmawiał z jakimiś lokalnymi biznesmenami i poprosił ich by dać mu jakieś pieniądze. Później użył pieniędzy by otworzyć małe laboratorium w Kalifornii .

W końcu, w 1927, Farnsworth był pierwszą osobą pokazującą pracujący system telewizyjny.

Streszczenie:
A boy was working on his parent's farm in America. He was fourteen. While he was working in a field, he had an idea for sending pictures through the air. He told his teacher about it and asked some businessmen for money. he took the money and opened a loboratory. In 1927 he showed the first working television system