Odpowiedzi

2009-12-15T22:39:39+01:00
Zagrożeniem takiego stanu rzeczy może być przeludnienie na ziemi co doprowadzi do katastrofy,
innym zagrożeniem może być utrata prawidłowego sposobu rozmnażania się (poprzez zapłodnienie)