Przyporządkuj nazwom systematycznym kwasów oznaczonym liczbami odpowiednie nazwy zwyczajowe i właściwości oznaczone literami.
1.kwas węglowy
2.kwas chlorowodorowy
3.kwas fosforowy (V)
4.kwas chlorowy (VII)
5.kwas cyjanowodorowy
6.kwas azotowy (V)
7.kwas siarkowy (VI)
8.kwas borowy
9.kwas fluorowodorowy
10.kwas krzemowy
11.kwas siarkowodorowy
A.ma właściwości żrące i utleniające,jego mieszanina (w odpowiednich proporcjach)z kwasem solnym to woda królewska.
B.tworzy bezbarwne kryształy,jego nazwa zwyczajowa to kwas borny.
C.jego roztwór wodny występuje w sokach żołądkowych człowieka-bierze udział w procesie trawienia.
D.jest najmocniejszym ze znanych kwasów,jest silnie higroskopijną cieczą,wybucha podczas ogrzewania.
E.jest silnie żrącą cieczą,o ostrej woni,jako jedyny z kwasów reaguje z krzemionką-służy do trawienia szkła.
F.tworzy bezbarwne,rozpuszczalne w wodzie kryształy,stosowany m.in.do produkcji nawozów sztucznych,cementu dentystycznego oraz jako dodatek do napojów,np.typu cola.
G.jest ciałem stałym,składnikiem stearyny,nie rozpuszcza się w wodzie.
H.jest silną trucizną o zapachu gorzkich migdałów,nazywa się go kwasem pruskim.
I.jest słabym kwasem,roztworem wodnym gazu o intensywnym,niemiłym zapachu przypominającym zepsute jajka.
J.jest silnie żrącym kwasem o właściwościach higroskopijnych,jego dymiący,stężony roztwór zawierający rozpuszczony tlenek siarki (VI)zwany jest oleum.
K.jest słabym kwasem,jego roztwór wodny może służyć jako napój zwany wodą sodową.
L.jest słabym kwasem,łatwo ulega kondensacji,tworząc długie łańcuchy lub struktury trójwymiarowe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:13:16+01:00
1K H2CO3
2C HCl
3F H3PO4
4D HClO4
5H HCN
6A HNO3
7J H2SO4
8B HBrO3
9E HF
10L H2SiO3
11 I H2S
9 4 9