Odpowiedzi

2009-12-06T15:32:17+01:00
Termin wprowadzony przez Samuela Hahnemanna około 1810 w celu odróżnienia opracowanej przez niego metody leczenia, którą nazwał homeopatią, od medycyny konwencjonalnej i leków konwencjonalnych działających na zasadzie "Przeciwne należy leczyć przeciwnym", czyli po łacinie Contraria contraribus curantur, tzn. przez przeciwdziałanie objawom chorobowym.
2009-12-06T15:33:05+01:00
Przykłady zastosowania leków alopatycznych:

* lek przeciwbólowy podawany w przypadku bólu
* lek przeciwkaszlowy stosowany w przypadku kaszlu
* lek obniżający temperaturę ciała zażywany w przypadku gorączki
* lek obniżający ciśnienie tętnicze podawany w nadciśnieniu
* lek przeciw arytmiczny stosowany w arytmii serca

Termin wprowadzony przez Samuela Hahnemanna około 1810 w celu odróżnienia opracowanej przez niego metody leczenia, którą nazwał homeopatią, od medycyny konwencjonalnej i leków konwencjonalnych działających na zasadzie "Przeciwne należy leczyć przeciwnym",tzn. przez przeciwdziałanie objawom chorobowym.
2009-12-06T15:50:47+01:00
Allelopatia (z gr. - allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) -

Są to substancje chemiczne pozytywne lub negatywne wydzielające się z rozkładu roślin danego gatunku bądź samej rośliny danego gatunku nie pochodzącej z rokładu.

Alleopatia dotyczy się głównie "akcji" w której roślina wytwarza szkodliwe lub korzystne substancje chemiczne wydzielane do ściółki, gdzie tam wpływa na rozwoj innych rozwijających się organizmów np. rozwijane się lub wzrost roślin. Można to nazwać konkurencją gdzie pierwsza roślina wysyła substancje szkodliwe w storne rośliny drugiej [oddziaływanie antagonistyczne].

Alleopatia jest wykorzystywana w rolnictwie jak i ogrodnictwie. Naprzykład substancje chemiczne przeciw; szkodliwym owadom i chwastom.

Alleopatia:
-dodatnia [forma symbiozy]
-ujemna[obrona przed konkurentami]


Przykładem Alleopatii mogą być grzyby wydzielające antybiotyki ,jest to konkurecja dla innych grzybow i bakterii przeciw którym są wlaśnie wydzielane szkodliwe substancje w celu zachamawania ich rozwoju.