Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T16:23:28+01:00
Początek wojny był dla RP niekorzystny. Przewaga militarna Szwecji była ogromna, a polskie pospolite ruszenie nie stanowiło większego oporu. Szlachta wprawdzie zgłosiła się do obrony kraju, ale będąc bardziej zainteresowana efektami zbiorów, nie chciała narażać swego dobytku na zniszczenie wojenne. Dlatego za namową magnatów skapitulowała bez walki i uznała zwierzchnictwo Szwecji. Zdrajcami kraju było wiele magnatów, którzy dążyli do realizacji prywatnych celów. Potężny i wpływowy książę Janusz Radziwiłł poddał Litwę Szwedom. Dążył bowiem do utworzenia samodzielnego (nie połączonego z unią Polską) księstwa litewskiego, którego miał być władcą. Taka postawa sprzyjała najeźdźcy, który w krótkim czasie opanował ogromną cześć kraju. W tej sytuacji polski król Jan Kazimierz opuścił kraj i schronił się na Śląsku, który wówczas nie należał do Polski. Położenie RP było beznadziejne. Szwedzi popełnili jednak zasadniczy błąd. Potraktowali Polskę jak kraj podbity. Ich grabieże, mordy, gwałty, które stały się powszechne, zrodziły bunt. Pierwsi opór stawili chłopi, mieszczanie i drobna szlachta, często pozbawieni dobytku. Formowali oddziały pod wodzą wiernych ojczyźnie oficerów i prowadzili wojnę partyzancką. Garstka obrońców Częstochowy, który przewodził ojciec Augustyn Kordecki, przez sześć tygodni odpierała ataki, aż Szwedzi odstąpili. Zachęcony taką postawą społeczeństwa król zdecydował się wówczas wrócić do kraju. Wojsko polskie pod dowództwem wiernego mu Stefana Czarnieckiego rosło w siłę. Nie dorównywało jednak armii szwedzkiej, dlatego Czarniecki zdecydował się na prowadzenie tzw. wojny szarpanej, która polegała na ciągłym nękaniu przeciwnika, atakowaniu mniejszych jego oddziałów. Dopiero w 1656 roku wojska polskie pod komendą Czarnieckiego zdołały pokonać Szwedów pod Warką, a następnie wyzwolić Warszawę. Wojska Czarnieckiego szybko się przemieszczały, zadając wrogowi ciosy w niespodziewanych miejscach. Szwedzi dążyli do stoczenia bitwy, ale wódz unikał otwartej walki. Zmagania wojenne trwały jeszcze kilka lat. W 1660 roku w Oliwie (obecna dzielnica Gdańska) podpisano pokój, na mocy którego Wazowie zrzekli się pretensji do tronu szwedzkiego. Pokój potwierdzał również ostateczną utratę przez Polskę Inflant.

NIe wiem czy tak może byc :D
1 2 1