Wzory sumaryczne podanych związków:

węglan IV wapnia II , azotan III glinu III , wodorek sodu , chloran III baru II , wodorotlenek magnezu , siarczan VI potasu , azotan V baru II , fosforan V wapnia II , bromian V glinu III , krzemian IV sodu I , jodek magnezu II , wodorotlenek potasu.

Proszę aby wzory były na 100% poprawne, bardzo pilne na sprawdzian ... dziękuję

1

Odpowiedzi

2012-08-04T18:01:25+02:00

Błędy w nazwach związków.


węglan wapnia - CaCO₃

azotan III glinu - Al(NO₂)₃

wodorek sodu - NaH

chloran III baru -Ba(ClO₂)₂

wodorotlenek magnezu - Mg(OH)₂

siarczan VI potasu - K₂SO₄

azotan V baru - Ba(NO₃)₂

fosforan V wapnia - Ca₃(PO₄)₂

bromian V glinu - Al(BrO₃)₃ 

metakrzemian sodu - Na₂SiO₃ lub ortokrzemian sodu - Na₄SiO₄

jodek magnezu - MgI₂

wodorotlenek potasu - KOH