Odpowiedzi

2009-12-06T15:45:01+01:00
Dane:
V₁ = 36km/h = 10m/s
V₂ = 72km/h = 20m/s
t₁ = 5s
t₀ = 0s

wzór:
a = ΔV/Δt

ΔV = V₂ - V₁
ΔV = 20m/s - 10m/s
ΔV = 10m/s

Δt = t₁ - t₀
Δt = 5s - 0s
Δt = 5s

podstawiamy do wzoru:
a = ΔV/Δt
a = 10m/s / 5s
a = 10m/5s²
a = 2m/s²

odp.: średnie przyśpieszenie samochodu wynosi 2m/s²