1. Biegnący słoń porusza się z prędkością 43,2 km\h. Marion Jones w biegu na 100m na olimpiadzie w Sydney uzyskała prędkość 9 13\43 m\s - (ułamek zwykły).
a) Kto jest szybszy i o ile szybszy : słoń czy Marion Jones?
b) W jakim czasie Marion Jones przebiegła 100m?
2. Zastęp harcerzy wybrał sie na wycieczkę rowerową. W czasie ¾h przejechali ⅗ wyznaczonej trasy. Harcerze jechali z przeciętną prędkością równa 18,4 km\h. Ile kilometrów przejechali harcerze w czasie ¾h? Ile kilometrów miała wyznaczona trasa?

1

Odpowiedzi

2009-12-06T15:58:54+01:00
1) a) Przeliczamy km/h na m/s
43,2 km/h=43200/3600 m/s= 12m/s
Słoń biegnie z szybkością 12 metrów na sekundę i jest wolniejszy od Marion Jones
1) b)
V=d/t ; V-prędkość; d- droga; t- czas

9i 13/43= 100/t
100/9i13/43=t
10i3/4=t

Marion Jones przebiega 100 m w czasie 10i 3/4 sekundy

2)
18,4*0,75=13,8 km - tyle harcerze przebyli w 3/4 godziny

13,8= 3/5x //*5
69=3x //:3
x=23 km tyle ma wyznaczona trasa