Zapisz i rozwiąż odpowiednie równanie
a) liczba 3 razy większa od x równa połowie sumy liczb x i 7
b) różnica kwadratu liczby x i kwadratu liczby o 2 mniejszej od x jest równa 40
c)liczba o 30% większa od liczby x stanowi 50% liczby o 20 większej od x
d)iloraz liczby o 5 większej od x przez 4 jest równy ilorazowi liczby 2 razy większej od x przez 6


Zadanie potrzebne na jutro!

1

Odpowiedzi

2009-12-06T15:51:13+01:00


a) liczba 3 razy większa od x równa połowie sumy liczb x i 7
3x=½(x+7)
3x = ½x+3½
2½x=3½ /:2½
x=1,4

b) różnica kwadratu liczby x i kwadratu liczby o 2 mniejszej od x jest równa 40
x²-(x-2)² = 40
x²-(x²-4x+4) = 40
4x=40+4
4x=44 /:4
x=11

c)liczba o 30% większa od liczby x stanowi 50% liczby o 20 większej od x
x+0,3x=0,5*(x+20)
1,3x=0,5x+10
1,3x-0,5x=10
0,8x=10 /:0,8
x=12,5

d)iloraz liczby o 5 większej od x przez 4 jest równy ilorazowi liczby 2 razy większej od x przez 6
(x+5)/4=2x/6 |*12
3x+15=4x
14=4x-3x
x=15

6 3 6