Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T11:58:00+01:00
STEFAN BATORY
1-urodził się 1533-1586r.
2-książe Siedmiogrodu od 1571r.
3-król Polski od 1576r.ożeniony z Anną Jagiellonką,królową Polski.
4-wojna z Gdańskiem w 1577r.
5-reformy w systemie sądownictwa,utworzenie Trybunału Koronnego w 1578r.
6-wojna z Moskwą o Inflanty,które ponownie przyłączył do Polski w 1578-1582r.
7-utworzenie Trybunału Litewskiego w 1581r.
8-przyniósł jezuickie kolegium w Wilnie do rangi Akademii w 1579r.zwolennik tolerancji religijnej.

Mam tylko tyle,może ci się przyda.