Odpowiedzi

2009-12-08T20:48:29+01:00
Demokratyczne Ateny.
Ustrój który tam się narodził został nazwanym demokracją czyli inaczej rządy ludu. W sprawowaniu władzy mieli prawo uczestniczyć wszyscy obywatele. Należeli do nich wyłącznie mężczyźni pochodzący z Aten. Kobiety nie posiadały praw politycznych nie mogły więc sprawować urzędów ani brać udziału w głosowaniach. Praw obywatelskich pozbawieni byli również przybysze z innych krajów oraz mężczyźni, których tylko jeden rodzic pochodził z Aten. W Atenach istniało niewolnictwo.
Republika Rzymska.
Ustrój który narodził się w Rzymie nazwany był republiką czyli rzeczą publiczną wspólną dla wszystkich. O najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie ludowe podobnie jak w Atenach, w których obradach brali udział wszyscy obywatele. Ustrój rzymski znacznie różnij się od demokracji ateńskiej. Zgromadzenie nie miało stałych terminów obrad i zbierano się tylko wtedy gdy zostało zwołane przez uprawnionego do tego urzędnika. Podczas zebrań głosowano nad przygotowanymi wcześniej projektami uchwał. Obywatele nie mogli zgłaszać żadnych poprawek. Od ludu oczekiwano zatwierdzenia lub odrzucenia uchwały,projektu. Zgromadzenie decydowało kto będzie sprawował władzę nas państwem.