Odpowiedzi

2011-08-28T14:47:46+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

22,4dm3 NH3 -----1mol
10dm3 NH3 --------xmoli
x = 0,446mola

Korzystam z równania Clapeyrona pV=nRT
n=0,446mola
R=83,1hPa*dm3/mol*K
T=298K
p=1020hPa
V=?
V=nRT/p
V=0,446*83,1*298/1020
V = 10,8dm3

1 5 1