Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T15:58:35+01:00
Ilość roztworu 4l
Stężenie roztworu 12 % =0,12
Ilość odparowanej wody 2,5 l
Obliczamy ilość cukru w tym roztworze
12% z 4 l =0,12 *4 l =0.48 l
Obliczamy ilość roztworu po odparowaniu wody
4 l - 2,5 l =1,5 l
Obliczamy stężenie roztworu po odparowaniu 2,5 l wody
0,48 l : 1,5 l =48 :150 =0,32 = 32 %
Ten roztwór ma stężenie 32%.
2009-12-06T16:07:27+01:00
4l = 4kg = 4000g
2,5l = 2500g

4000g - 2500g = 1500g (masa nowego roztworu)


Roztwór 12% to taki, w którego 100 gramach jest 12g substancji, więc w 4000g 12% roztworu substancji jest (4000/100)*12 = 480g)

480g----w---1500g r-ru
x ----w -----100g

x = 480g*100g/1500g
x = 32%

sprawdzamy ze wzoru:
Ms (masa substancji ) /Mr (masa roztworu) *100(%) = Cp (stężenie)
(480g /1500g) *100(%) = 32%