Wartość siły grawitacji między dwoma kulami jest

A) wprost proporcjonalna do masy większej z nich,

B) wprost proporcjonalna do iloczynu mas obu kul,

C) odwrotnie proporcjonalna do masy mniejszej z nich,

D) odwrotnie proporcjonalna do iloczynu mas obu kul.

1