Prawda czy fałsz?
1.Ciśnienie atmosferyczne to nacisk wywierany przez powietrze na powierzchnię Ziemi?
2.Izobary to linie na mapie łączące punkty o jednakowej wartości temperatury powietrza?
3.W niżu baryczny, wartość ciśnienia atmosferycznego wzrasta w kierunku środka układu?
4.Wiatr to poziomy ruch powietrza z obszaru o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym do obszaru o obniżonym ciśnieniu atmosferycznym?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T16:06:42+01:00
2009-12-06T16:07:06+01:00
1.Prawda
2.Prawda
3.Fałsz
4.Prawda
23 3 23
2009-12-06T16:09:06+01:00
1.Ciśnienie atmosferyczne to nacisk wywierany przez powietrze na powierzchnię Ziemi? Prawda
2.Izobary to linie na mapie łączące punkty o jednakowej wartości
temperatury powietrza? Fałsz
3.W niżu baryczny, wartość ciśnienia atmosferycznego wzrasta w kierunku środka układu? Prawda
4.Wiatr to poziomy ruch powietrza z obszaru o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym do obszaru o obniżonym ciśnieniu atmosferycznym? Prawda
25 4 25