Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T16:16:56+01:00

Jego twórczość była swoistym ucieleśnieniem Karolowych ideałów, a zarazem nadawała jedność całemu ruchowi intelektualnej odnowy na Zachodzie.Twierdzi że to od nas zależy całe dobro Kościoła Chrystusowego, a król jest mścicielem zbrodni,przewodnikiem dla błądzących, pocieszycielem dla strapionych. Podkreśla tym samy rolę władcy w rządzeniu państwem ziemskim, gdzie król ma w imieniu Boga dbać o dobra swojego ludu, używając przy tym wszelkich koniecznych środków.Każdy musi byc poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy spadnie na niego kara,potępienie.Że kto bedzie czynił dobro sam bedzie nagradzany.